Pracownik wykonujący swoje obowiązki na podstawie bezterminowej umowy jest w stosunkowo korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ pracodawca nie może pozbawić pracy najętą osobę bez podania przyczyny. Wspomnianą argumentację powinno się zaprezentować czytelnie i rzeczowo. Jedynie w takim przypadku zatrudniony jest zdolny wydać opinię, czy pracodawca nie naruszył prawa, dokonując zwolnienia.

Czy zwolnienie dyscyplinarne zawsze jest uzasadnione?

Trudno nie zauważyć, że osoby zatrudniające innych pracowników czasami łamią prawo, wyrzucając swoich podwładnych bez stosownego wyprzedzenia i bez podawania usprawiedliwienia swojej decyzji. Takie nagłe zwolnienie to tzw. dyscyplinarka, którą można zastosować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Do tego rodzaju okoliczności można zaliczyć między innymi złamanie umowy zakazującej podjęcia współpracy z konkurencją, przyłapanie na gorącym uczynku podczas popełniania przestępstwa jak również wywołana przewinieniem pracownika utrata uprawnień nieodzownych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Koniecznie trzeba też zaznaczyć, że przerwanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, można zrealizować wyłącznie w trakcie czternastu dni od chwili, w której, w którym osoba uprawniona do wypowiedzenia uzyskała wiedzę o okoliczności mogącej uzasadnić podjęcie takiego kroku. Jeżeli nie wystąpiły warunki usprawiedliwiające podjęcie takiej decyzji, zatrudniający postąpił sprzecznie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli pracownik ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, taką okoliczność należy wyjaśnić w ciągu dwudziestu jeden dni od chwili przedstawienia wypowiedzenia.

Kto może pomóc w razie nagłego zwolnienia?

Aby dowiedzieć się, czy przedsiębiorca mógł zgodnie z prawem mógł zwolnić nas z dnia na dzień, to dobrym pomysłem będzie udanie się do adwokata. W większości dużych miast, np. w Łodzi, nie nastręcza problemów znalezienie mecenasa posiadającego odpowiednie wykształcenie i doświadczenie związane z prawem pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wyszukać w Google: adwokat prawo pracy, ofert znajdziemy bez liku. Prawnik przyda się w szczególności w kwestiach: uzyskania świadczenia odszkodowawczego za zwolnienie z naruszeniem obowiązującego prawa, stosowania przez pracodawcę gróźb wobec pracowników, przywrócenia do pracy, sprostowania niezgodnych z prawdą informacji zawartych w świadectwie pracy, spraw związanych z otrzymywanym w pracy wynagrodzeniem a także wielu pozostałych problemach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Adwokat ma prawo do tego, aby zostać pełnomocnikiem nas przed sądem.