Misją komornika pozostaje egzekwowanie w imieniu dłużników długów od zalegających z płatnościami podmiotów i osób. Ostatecznie dochodzi do wyegzekwowania zapłaty zaległości za pomocą środków przymusu np. oplombowanie i zlicytowanie własności dłużnika. To nie samowola – licytacje odbywają się jedynie po postanowieniach sądów.

Jaki tytuł działania posiada komornik?

Aby komornik mógł zacząć ściągać należności od zadłużonego, niezbędny jest tytuł wykonawczy. Jest to tytuł egzekucyjny, jedyny werdykt, który ogłasza konieczność spełnienia określonego obowiązku zapłaty przez dłużnika. Trzeba uzupełnić go o klauzulę wykonalności, potwierdzającą uprawnienia komornika do działania.

Komornik pod drzwiami – co może zabrać do zlicytowania

Z racji przepisów komornik nie może działać bez udziału wierzyciela. Nie jest możliwe by zrobił działania powyżej poziomu roszczeń, którymi posługuje się beneficjent długu. Na początku musi zostać przedłożony wniosek od roszczeniodawcy, który wskazuje, co może zrobić komornik, by odzyskać wierzytelność.

Kierując się prawem komornik będzie mógł zabezpieczyć te składniki:
– sprzęty, przedmioty, obiekty ruchome posiadające potencjał, by dokonać zlicytowania.
– nieruchomości, które zostaną zajęte przez licytację.
– zarobki z tytułu wynagrodzenia, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Nie może to być kwota przekraczająca pensję minimalną. Wszystko przedstawia się inaczej przy alimentach do płacenia – komornik zajmuje wówczas 60 proc. zarobków z umowy o pracę, nawet jeśli jest to ustawowa wartość minimalna.
– emeryturę lub rentę w wysokości 1/4.
– środki na rachunku bankowym – z odjęciem sumy równej 3 przeciętnym pensjom w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku.
akcje lub udziały.

Co zrobić, by uchronić się przed komornikiem?

Aby obronić się obrony przed licytacją, zadłużony ma drogę ubiegania się o status bankruta. Składając wniosek do sądu można ubiegać się o tzw. upadłość konsumencką. Wiele kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, dlatego wystarczy wpisanie w oknie Google’a hasła „”upadłość konsumencka łódź„” (lub inne miasto, istotne, by szukać blisko miejsca zamieszkania). Trzeba zauważyć, że samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie wycofuje egzekucji komorniczej. Wiążące dla komornika wstrzymanie następuje dopiero gdy sąd obwieści upadłość konsumencką. Mimo tego ruchomości lub nieruchomości, które dłużnik musiał oddać na drodze licytacji do momentu uzyskania upadłości konsumenckiej, nigdy już do niego nie powrócą. Upadłość pozostaje optymalnym rozwiązaniem dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.